„FERIE Z LOGOPEDIĄ” W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PUŁTUSKU

„Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, szczególnie na jego powodzenia w szkole. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć”.

Romana Sprawka

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci, które nie zakwalifikowały się na terapię logopedyczną na terenie Poradni, postanowiliśmy zorganizować zajęcia logopedyczne w pierwszym tygodniu ferii zimowych maluchów, których rozwój mowy jest zaburzony.

Głównym celem działań terapeutycznych była profilaktyka i terapia logopedyczna ukierunkowana na utrwalenie poprawnej wymowy głosek w wyrazach i zdaniach oraz przygotowanie aparatu artykulacyjnego (języka, podniebienie miękkie, żuchwa) do prawidłowej realizacji głosek jak również kształcenie słuchu fonematycznego, utrwalenie nawyku prawidłowego oddychania i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka.

Zajęcia logopedyczne tematycznie zostały powiązane z przygodami bohaterów bajki „Smerfy”. Spotkania prowadzono w formie zabawowej, za pomocą nowatorskich metod pracy z dzieckiem.

Uczestnicy zajęć przenosili się w różne zakątki i miejsca, wykonując przy tym wiele ćwiczeń skutecznych dla rozwoju mowy dziecka. Dzieci były podzielone na trzy grupy zgodnie z trudnościami z jakimi się borykają.

Na zakończenie „Ferii z logopedią” dzieci zostały nagrodzone za wspólną zabawę. Rodzice dzieci uczestniczących w „Feriach z logopedią” zostali wyposażeni w materiały służące pomocy do kontynuacji ćwiczeń w domu.

Autorem programu była Marzena Borzym – surdologopeda Poradni.

Opublikowano

Skip to content