Nowe zajęcia!!!

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna wprowadziła do swojej oferty nowe
zajęcia skierowane do uczniów klas V-VI oraz I klasy gimnazjum.
Jest to Program Rozwijający Kreatywność i Twórcze Myślenie
opracowany przez pedagoga p. Anetę Zając.
Głównym celem
warsztatów jest wydobycie i uaktywnienie potencjalnych zdolności
do twórczych działań , rozwijanie myślenia w sposób kreatywny,
rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
Program jest
realizowany w trakcie dwóch spotkań.

Serdecznie
zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Opublikowano

Skip to content