PORADNIA NA FORUM EDUKACYJNYM

Pracownicy
poradni czynnie uczestniczyli w zorganizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Pułtusku Forum Edukacyjnym dla gimnazjalistów z
terenu naszego powiatu.
W
ramach promocji działań jednostki dyrektor Agnieszka Kowalska
zapoznała uczestników spotkania z ofertą pomocowa Poradni, w tym –
w zakresie wsparcia młodzieży w podejmowaniu decyzji związanych z
wyborem dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.
Pracownicy
Poradni – panie Marzena Borzym i Ewa łada przygotowały i
zaprezentowały prezentacje multimedialne nt. działań statutowych
jednostki.

Zorganizowano
też stoisko informacyjne, na którym udostępniono materiały
reklamowo – promocyjne. Specjaliści Poradni udzielali bieżących
informacji zainteresowanym uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół
oraz zachęcali ich do korzystania z oferty pomocowej.

Opublikowano

Skip to content