II Międzyszkolny Recytatorski Konkurs Logopedyczny „Strasna zaba”

21 marca 2018 roku odbył się II Międzyszkolny Recytatorski
Konkurs Logopedyczny „Strasna zaba”, którego organizatorem była Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku oraz Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku. Konkurs przeznaczony był dla uczniów, które
uczęszczają na terapię logopedyczną, z  klas
0-II oraz dla sześciolatków z przedszkoli, z placówek oświatowych gminy
Pułtusk.

Cele konkursu:
– podniesienie samooceny dzieci , które uczęszczają na terapię
logopedyczną,  poprzez stworzenie im
okazji do zaprezentowania efektów swojej ciężkiej pracy i bycia docenionym
przez rodziców, kolegów, nauczycieli;
– budowanie motywacji do dalszej pracy i ćwiczeń
logopedycznych;
– rozwijanie świadomości artykulacyjnej i poczucia celowości
terapii;
– budzenie zainteresowania literaturą dziecięcą;
– rozwijanie zdolności recytatorskich.
Uczestnicy recytują dowolny wiersz z literatury dziecięcej lub
logopedyczny wierszyk zawierający nagromadzenie słów z głoskami, nad których
prawidłową wymową pracują.
Dzieci, które wzięły udział w konkursie a są objęte terapią
logopedyczną w Poradni – były zgłoszone przez logopedów: Anetę Zając, Marzenę
Zabielską-Brzoza i Justynę Dudzikowską. W jury zasiadła surdologopeda Poradni –
Marzena Borzym.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ufundowała główne
nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.
Gratulujemy laureatom i wszystkim dzieciom wspaniałych
recytacji, pięknych strojów, odwagi i pięknej wymowy.  Już wkrótce będziecie Mistrzami Języka!

Opublikowano

Skip to content