Program „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa – Cyberbezpieczni”

11 kwietnia
2018 r. pracownicy Poradni, panie: Agata Drzagowska – Raheb i Ewa Łada wsparły
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku w
realizacji Programu „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa – Cyberbezpieczni”.
W ramach realizacji założeń w/w
projektu przeprowadzono warsztaty profilaktyczno-edukacyjne nt. „Uzależnienie
od Internetu, gier internetowych, telefonu oraz bezpiecznego korzystania z
Internetu” dla uczniów klas gimnazjalnych oraz przysposabiających do pracy.
Celem
spotkania było:
  • Zapobieganie uzależnieniu od Internetu w śród młodzieży,
  • Zachęcanie młodych ludzi do zmiany zachowań, czyli bezpiecznego korzystania z sieci;
  • Promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież;
  • Podnoszenie świadomości co do zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i komputera oraz uczenie dokonywania właściwych wyborów.
Druga część spotkania poświęcona była wykonaniu plakatów,  które 
zostaną wykorzystane podczas piątkowego happeningu „W sieci serfuję z
głową”.

Opublikowano

Skip to content