Grupa Wsparcia dla szkolnych Doradców Zawodowych z terenu Powiatu Pułtuskiego

30 października 2018 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Grupy Wsparcia i Sieci Współpracy dla doradców zawodowych oraz nauczycieli pełniących funkcję doradców zawodowych w szkołach objętych opieką naszej Poradni.

Celem w/w form wsparcia jest:

  • pomoc doradcom w prowadzeniu doradztwa szkolnego i zawodowego, 
  • organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, 
  • udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami, 
  • pomoc w przygotowaniu uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 
  • wspieranie działań szkoły w formie konsultacji mających na celu optymalny rozwój edukacji zawodowej ucznia, 
  • systematyczne monitorowanie zapotrzebowań szkół na zajęcia warsztatowe oraz badania w kierunku określania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. 

Na zaproszenie Agnieszki Kowalskiej – koordynatora Grupy Wsparcia – doradcy zawodowego tutejszej Poradni odpowiedzieli nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz SOSW.


Opublikowano

Skip to content