Zaproszenie do udziału w konferencji „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa zawodowego”

Panie, Panowie
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku i Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku serdecznie zapraszają Państwa do udziału w konferencji „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa zawodowego”. Celem konferencji jest przygotowanie szkół do realizacji zadań z obszaru doradztwa zawodowego w związku z wprowadzonym od 1 września 2018 r. rozporządzeniem dotyczącym doradztwa zawodowego, stworzenie jednolitego modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół z terenu Powiatu Pułtuskiego, zapewnienie wsparcia nauczycielom, pedagogom/psychologom i doradcom zawodowym w realizacji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zainicjowanie działalności lokalnej sieci współpracy szkolnych specjalistów koordynujących i prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach.

Patronat nad
realizowaną inicjatywą objął Mazowiecki
Kurator Oświaty
.

Patronat
honorowy:
Starosta Pułtuski Pan Jan
Zalewski.
Patronat
medialny: Pułtuska Gazeta Powiatowa.
Podczas konferencji przedstawione zostaną regulacje prawne, zagadnienia odnoszące się do metodyki pracy oraz komunikacji interpersonalnej doradcy zawodowego, roli doradcy zawodowego w planowaniu kariery oraz oczekiwania współczesnego rynku pracy.

Dyskusja stanie się okazją do zainicjowania zsynchronizowanych działań na rzecz konstruktywnej współpracy podmiotów współuczestniczących w procesie kształcenia i organizacji jednolitego modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego na terenie Powiatu Pułtuskiego. Służyć będzie wsparciu przedszkoli, szkół i placówek w nawiązaniu współpracy z lokalnymi jednostkami oraz wzajemnej wymianie doświadczeń.

Organizacja i uczestnictwo w konferencji:

  • Termin konferencji: 26 listopada 2018 r., godz. 10.00- 14.30. 
  • Miejsce: Centrum Akademickie Akademii Humanistycznej w Pułtusku; ul. Mickiewicza 36 B, sala 122 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o telefoniczne potwierdzenie: (23) 692 55 91 w nieprzekraczającym terminie do 23 listopada 2018 r.

Program konferencji
„ Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego”
26 listopada 2018 r.

Cele konferencji:

– przygotowanie szkół do realizacji zadań z obszaru doradztwa zawodowego w związku z wprowadzonym od 1 września 2018 r. rozporządzeniem dotyczącym doradztwa zawodowego,

– stworzenie jednolitego modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół z terenu Powiatu Pułtuskiego,

– zapewnienie wsparcia nauczycielom, pedagogom/psychologom i doradcom zawodowym w realizacji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

– zainicjowanie działalności lokalnej sieci współpracy szkolnych specjalistów koordynujących i prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach.

Program konferencji

9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.20 – Otwarcie obrad:

* dr Małgorzata Gogolewska – Tośka – dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

* mgr Agnieszka Kowalska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

10.20 – 10.50 – Regulacje prawne w kontekście organizacji doradztwa edukacyjno–zawodowego w szkole: mgr Agnieszka Kowalska – doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

10.50 – 11.20 – Metodyka pracy doradcy edukacyjno-zawodowego: dr Grażyna Cęcelek – wykładowca Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

11.20 – 11.50 – Komunikacja interpersonalna w pracy doradcy zawodowego: mgr Miłosz Marcysiak – wykładowca Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

11.50 – 12.05 – Przerwa kawowa

12.05 – 12.35 – Rola doradcy zawodowego w planowaniu kariery: mgr Joanna Jaworska – wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku

12.35 – 13.05 – Oczekiwania rynku pracy, zawody deficytowe: mgr Iwona Studniak – doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

13.05 – 14.00 – Dyskusja

14.00 – 14.30 – Zakończenie konferencji – wręczenie certyfikatów 

Opublikowano

Skip to content