Konferencja „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa zawodowego”

W dniu 26 listopada 2018 r. odbyła się konferencja pn. „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa zawodowego”, zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku i Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Konferencja została objęta patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i honorowym patronatem Starosty Pułtuskiego – pana Jana Zalewskiego.

Udział w konferencji wzięli: Pani Beata Jóźwiak – wicestarosta Powiatu Pułtuskiego, Pan Jacek Zawiśliński – dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Pani Katarzyna Jankowska – dyrektora Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Pani Patrycja Kaźmierczak – sekretarz Miasta Pułtusk. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele instytucji lokalnych, które w ramach swoich kompetencji ustawowych i statutowych wspierają szkoły, przedszkola i placówki w realizacji doradztwa zawodowego w osobach: Pani Agata Łojek – wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, Pan Janusz Borzyński – dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Pani Izabela Kosiorek – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Pułtusku, Pani Joanna Ciszewska – doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Pułtusku oraz Pani Barbara Duszczyk – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pułtusku. W konferencji uczestniczyli też główni adresaci przedsięwzięcia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z terenu naszego powiatu, doradcy zawodowi, pedagodzy, psychologowie i nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe, studenci i uczniowie.

Celem konferencji było: przygotowanie szkół do realizacji zadań z obszaru doradztwa zawodowego w związku z wprowadzonym od 1 września 2018 r. rozporządzeniem dotyczącym doradztwa zawodowego, stworzenie jednolitego modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół z terenu Powiatu Pułtuskiego, zapewnienie wsparcia nauczycielom, pedagogom/psychologom i doradcom zawodowym w realizacji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zainicjowanie działalności lokalnej sieci współpracy szkolnych specjalistów koordynujących i prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach.

Konferencję rozpoczęły organizatorki: dr Małgorzata Gogolewska – Tośka – dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej i mgr Agnieszka Kowalska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Następnie dyrektor i doradca zawodowy Poradni przybliżyła uczestnikom „Regulacje prawne w kontekście organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole”. Kolejnym punktem spotkania były wykłady: dr Grażyny Cęcelek – wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach oraz Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku pt. „Metodyka pracy doradcy edukacyjno-zawodowego” oraz mgr Miłosza Marcysiaka – wykładowcy AH w Pułtusku pt. „Komunikacja interpersonalna w pracy doradcy zawodowego”.

Po krótkiej przerwie kawowej uczestnicy wysłuchali wykładu nt. „Rola doradcy zawodowego w planowaniu kariery”, który wygłosiła mgr Joanna Jaworska – wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz wykładu mgr Iwony Studniak – doradcy zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku nt. „Oczekiwania rynku pracy, zawody deficytowe i nadwyżkowe”.

W ostatniej części konferencji dyrektor Poradni – Agnieszka Kowalska przybliżyła uczestnikom ofertę lokalnych instytucji, które pozostają w gotowości do wspierania szkół, przedszkoli i placówek w planowaniu, organizacji i realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku, Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku Filia w Ciechanowie, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.

Podsumowaniem konferencji inicjującej dalszą współpracę między szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi, a lokalnymi instytucjami wspierającymi, działającymi na terenie Powiatu Pułtuskiego, było zaplanowanie kolejnych działań pomocowych, w tym kontynuacji konferencji tematycznych oraz zainicjowanie działalności Grupy Wsparcia i Sieci Współpracy dla doradców zawodowych, pedagogów/psychologów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego. Działalność koordynuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku przy współpracy w/w instytucji wspierających, które zadeklarowały wsparcie praktyczne, merytoryczne i organizacyjno-kadrowe.

Opublikowano

Skip to content