Mikołajki dla dzieci

W dniu 5.12.2018 w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej odbyły
się mikołajkowe zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku 6, 7 – letnich. Podczas
zajęć dzieci usprawniały aparat artykulacyjny, wydłużały fazę wydechową,
ćwiczyły percepcję słuchową, utrwalały prawidłową artykulację głosek szeregu
szumiącego, układały rymowanki świąteczne oraz  śpiewały mikołajkowe piosenki. Wszystkie
dzieci „narysowały”,  również listy do
Świętego Mikołaja, w których  opowiedziały jakie głoski ćwiczą podczas zajęć
z panią logopedą.
Po zakończonych zajęciach dzieci
otrzymały słodkie upominki.

Pomysłodawcą zajęć była Marzena Borzym – surdologopeda.


Opublikowano

Skip to content