Zasady organizacji pracy Poradni od dnia 26.10.2020r.

SZANOWNI PAŃSTWO
KLIENCI PORADNI 

W trosce o bezpieczeństwo Klientów i Pracowników zachowujemy reżim sanitarny. Wykonując zadania Poradnia stosuje się do wytycznych MEN, GIS, MZ.

PRZYPOMINAM:

O dotychczasowych Zasadach obowiązujących podczas wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku w związku z zapobieganiem COVID-19, w szczególności:

  1. Klienci zgłaszający się do Poradni zobowiązani są do bezwzględnego noszenia maseczek na terenie całego budynku. Do noszenia maseczek zobowiązane są również dzieci/uczniowie, którzy takie maseczki są w stanie nosić.
  2. W Poradni przyjmowane są wyłącznie dzieci i młodzież bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  3. Dziecko/uczeń powinno zgłosić się na wizytę z jednym rodzicem, który nie wykazuje objawów infekcji.
  4. Klient oczekuje w wyznaczonym miejscu przed sekretariatem Poradni. Pracownik Poradni wychodzi do Klienta.
  5. Dziecko/uczeń umówiony na diagnozę/terapię posiada w miarę możliwości własne przybory do pisania (długopis, ołówek, kredki lub inne wskazane przez specjalistę), chusteczki higieniczne, ewentualnie wodę do picia.
  6. Przed wejściem do gabinetu diagnostycznego/terapeutycznego, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia i zdezynfekowania rąk.
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pułtusku

Opublikowano

Skip to content