Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują
poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez
ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie
epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i
młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w
rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości
psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów
edukacyjnych i wychowawczych. Informacje na ten temat są dostępne na
stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w
szkołach.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi
na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia
dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia
specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • placówki doskonalenia nauczycieli,
  • instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
  • instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
  • instytucje wymiaru sprawiedliwości,
  • inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.

Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i
konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z
różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci
interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie
specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada
bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i
scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.
W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a
następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o
profilu działalności oraz kadrze merytorycznej. Więcej informacji na
temat Poradni Psychologicznej online  

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie,
dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem
dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

Opublikowano

Skip to content