Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym

 Od 2 marca do 15 marca 2021 r. jest prowadzone badanie ankietowe mieszkańców Partnerstwa o nazwie „Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego”, którego częścią jest Powiat Pułtuski.

Partnerstwo działa w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia
Doradczego”, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej. Istotą projektu jest rozwój współpracy pomiędzy
samorządami lokalnymi – gminami, miastami i powiatami poprzez
opracowanie wspólnych dokumentów rozwojowych .
Badanie ankietowe to jeden z pierwszych kroków na drodze do opracowania
Strategii Terytorialnej Partnerstwa – dokumentu, który stanowić będzie
podstawę rozwoju usług publicznych i pozwoli samorządom na sięganie po
fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej.

LINK DO ANKIETY: (ankieta dotyczy mieszkańców gmin pokrzywnica i winnica – partnerów projektu)
https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mfst7pt7ve

Badanie odbywać się będzie w formie ankiety elektronicznej, dostępnej na stronach internetowych poszczególnych samorządów.
Zachęcamy mieszkańców do zabrania głosu. Każda odpowiedź i ankieta będzie się dla nas liczyć – istotą
naszej codziennej pracy są działania na rzecz mieszkańców. Dlatego
Państwa opinie są szczególnie ważne w planowaniu działań.

Całe badanie jest anonimowe, a podmiotem przeprowadzającym ankietę jest Związek Miast Polskich.

Więcej o programie na: https://bip.powiatpultuski.pl/index//id/1057

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY !

Plakat o badaniu ankietowym


Opublikowano

Skip to content