Podsumowanie miesiąca wiedzy na temat autyzmu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku po raz kolejny włączyła się w organizację obchodów Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. Głównym jego celem jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, kształtowanie postaw poszanowania dla inności, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem w społeczeństwie oraz okazanie solidarności i wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin. W Poradni – dobrze wiemy, że autyzm to nie koniec świata. Widzimy to każdego dnia. Dlatego staramy się o to, żeby dzieciom z autyzmem udzielić wielokierunkowej pomocy na terenie naszej placówki.

W programie obchodów znalazły się następujące działania:

  • w Poradni zorganizowaliśmy tablice informacyjne;
  • razem z dziećmi wykonaliśmy plakaty;
  • w miesiącu kwietniu dzieci z grup Treningu Umiejętności Społecznych poszerzały swoja wiedzę na temat autyzmu.

Polecane
pozycje książkowe:

  • Catherine Faherty ; „AUTYZM… CO TO DLA MNIE ZNACZY? Podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu „
  • Joanna Węglarz, Dorota Bentkowska; „TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY”
  • Eline Snel; „U ważność i spokój żabki”
  • Eline Snel, „Moja Supermoc „Uważność i spokój żabki”
Opublikowano

Skip to content