Godziny pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

SEKRETARIAT PORADNI:

Poniedziałek – Czwartek – godz. 7.45-17.00

Piątek – godz. 7.45-15.00

PRACOWNICY MERYTORYCZNI:

Poniedziałek – Czwartek – godz. 8.00-18.00

Piątek – godz. 8.00-16.00

Opublikowano

Skip to content