Spotkanie w ramach Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych

16 marca odbyło się kolejne już spotkanie w ramach Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych. Podczas spotkania uczestnicy omawiali kwestie dotyczące między innymi trudności z dyscypliną wśród uczniów klas 1-3, coraz częstszych zachowań opozycyjnych, buntowniczych w grupie młodszych uczniów. Skupiono się konieczności rozwijania współpracy i efektywnej komunikacji z rodzicami dzieci przejawiających tego typu problemy. Przedstawiono propozycje skutecznej interwencji.

Dobra komunikacja z rodzicami okazała się także istotnym elementem w działaniach ukierunkowanych na radzenie sobie z problemem otyłości wśród dzieci. Zwracano uwagę na niską świadomość społeczną skutków otyłości dla zdrowia fizycznego, ale także psychicznego dzieci. Pedagodzy szkolni podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi podejmowania działań profilaktycznych, a także interwencyjnych dotyczących omawianego zagadnienia.
Uczestnicy grupy odnieśli się także do trudności emocjonalnych uczniów o podłożu lękowym. Coraz częściej rodzice i uczniowie zwracają się z prośbą o „zwolnienie” z konieczności odpowiadania przy tablicy, motywując to doświadczanym lękiem. Te kwestie stały się przyczynkiem do dyskusji, kiedy zasadna jest pełna ochrona ucznia przed stresem, kiedy i jak natomiast należy motywować dziecko do podejmowania wyzwań. Zastanawiano się także, co pozwala budować odporność psychiczną dzieci.

Inną ważną kwestią poruszoną na spotkaniu była niska frekwencja uczniów na zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanych przez szkoły.

Grupa Wsparcia funkcjonuje w naszej Poradni od lat. Jej uczestnicy cenią sobie w szczególności możliwość wymiany bieżących doświadczeń zawodowych, wspólne wypracowywanie rozwiązań, owocne dyskusje, prezentację dobrych praktyk, umacnianie relacji zawodowych pomiędzy specjalistami. Spotkania odbywają się cyklicznie w każdym miesiącu, są prowadzone przez psychologów – Grażynę Błachnio i Katarzynę Piotrowską. Serdecznie zapraszamy psychologów i pedagogów szkolnych, a także pedagogów specjalnych do udziału w naszych spotkaniach.

Opublikowano

Skip to content