Powiatowe Forum Edukacyjne

15 marca
pracownicy Poradni uczestniczyli w Powiatowym Forum Edukacyjnym, tradycyjnie
już organizowanym przez Starostwo Powiatowe, w gościnnych murach Akademii
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Celem przedsięwzięcia jest
prezentacja oferty edukacyjnej powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz pomoc
młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wybór dalszego
kierunku kształcenia nie zawsze jest łatwy i oczywisty. Dlatego też Poradnia
zaprezentowała (w formie stoiska informacyjnego) swoją ofertę pomocową, z
której może skorzystać każdy gimnazjalista i szkoła, która takiego wsparcia
potrzebuje.
W ramach realizacji zadań
statutowych pracownicy Poradni- doradcy zawodowi prowadzą:
  • indywidualne spotkania dla młodzieży, które mają na celu zdiagnozowanie preferencji i predyspozycji zawodowych, stworzenie profilu zainteresowań zawodowych oraz nakreślenie planu ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • zajęcia grupowe dla młodzieży ukierunkowane na pogłębienie wiedzy o zawodach, poszczególnych typach szkół i rynku pracy,
  • spotkania z rodzicami nt. Jak pomóc dziecku w wyborze dalszego kierunku kształcenia?
  • wsparcie merytoryczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów związanych wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Opublikowano

Skip to content