Skala inteligencji Stanford Binet 5

Drodzy Rodzice,

specjalnie dla Waszych dzieci wzbogaciliśmy swój warsztat diagnostyczny o nowe narzędzie do oceny ilorazu inteligencji i zdolności poznawczych: Skala Inteligencji Stanford Binet 5 (SB 5). Jest odpowiedni dla dzieci w wieku od drugiego roku życia.

Skali Stanford Binet 5 używa się do diagnozy dzieci słabosłyszących, z zaburzeniami komunikacji, autyzmem, trudnościami w nauce, poważnym uszkodzeniem mózgu, władających językiem polskim w sposób ograniczony z powodu pochodzenia oraz z opóźnionym rozwojem mowy i afazją, które negatywnie wpływają na zdolności językowe.

Niewerbalna skala IQ opiera się na pięciu niewerbalnych podskalach odnoszących się do każdego z pięciu czynników poznawczych badanych za pomocą SB5 (Rozumowanie płynne, Wiedza, Rozumowanie ilościowe, Przetwarzanie wzrokowo- przestrzenne, Pamięć robocza).

Werbalna skala IQ składa się z pięciu werbalnych podskal odnoszących się do każdego z pięciu czynników. Wykorzystuje się ją przeprowadzając badanie skalą pełną, a także w specjalnych przypadkach: badania dzieci z osłabionym wzrokiem lub niepełnosprawnych ruchowo.

Opublikowano

Skip to content