Informacja dotycząca wydarzeń publicznych otwartych

Dyrektor  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku informuje, że w czasie organizowanych uroczystości,  koncertów i innych publicznie otwartych wydarzeń (wobec widzów, gości, słuchaczy) mają zastosowanie przepisy art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza)

Wydarzenia publicznie otwarte w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku mogą być rejestrowane i rozpowszechniane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych organizatora. 

Osoby uczestniczące w wydarzeniu akceptują powyższe warunki.

Uwaga: Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć, nagrań wykonanych indywidualnie przez uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się wyłącznie na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z nieuprawnionego rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody i zezwolenia.


Opublikowano

w

przez

Tagi: