Kolejne spotkanie za nami – relacja fotograficzna ze spotkania grupy wsparcia w dniu 16.02.2024 r.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu tak licznej grupy psychologów i pedagogów szkolnych. O terminie kolejnego spotkania poinformujemy wkrótce.

Zespół Pracowników
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

Opublikowano

Skip to content