Jak słyszymy?

Słuch to nic innego jak wrażliwość na fale dźwiękowe pobudzające narząd słuchu, czyli ucho.

Dzięki zmysłowi słuchu mamy zdolność orientacji w przestrzeni oraz przystosowania się do otoczenia. Słuch odpowiedzialny jest za rozpoznawanie zjawisk i obiektów, na podstawie wydawanych przez nie dźwięków. Zdrowe ucho, odbiera dźwięki dobiegające z otoczenia w paśmie częstotliwości od 16 do ok 20 000 Hz o natężeniach od 0 do 120 dB, jest też przystosowane do swobodnego odbioru mowy dźwiękowej zawierającej się w paśmie częstotliwości od ok 80 do ok 10 000 Hz o natężeniu zawierającym się w przedziale od 30 do 60 dB (są to warunki typowe do kontaktu komunikacyjnego).

Jaką funkcję pełni narząd słuchu?

Podstawową funkcją narządu słuchu, z medycznego punktu widzenia, jest odbiór fal akustycznych, następnie przetwarzanie ich, aż po przekazywanie impulsów do ośrodków słuchowych w centralnym układzie nerwowym. Słuch pełni u człowieka również bardzo ważną funkcję społeczną, czyli wiąże się ze zdolnością mówienia i słyszenia mowy innych, umożliwiając kontakt werbalny z pozostałymi członkami społeczeństwa.

Jak słyszymy?
W budowie narządu słuchu można wyróżnić dwa podstawowe układy, tj. układ przewodzący oraz odbiorczy. W skład pierwszego z nich zalicza się ucho zewnętrzne oraz środkowe. Drugi zaś składa się przede wszystkim z ucha wewnętrznego, nerwu słuchowego oraz dalszych neuronów nerwowej drogi słuchowej.

Dźwięk, docierający do ucha w postaci fali akustycznej, zostaje przekształcony przez ucho środkowe (układ kosteczek słuchowych) w falę mechaniczną, a następnie przeniesiony na okienko owalne ucha wewnętrznego oraz podstawę ślimaka, gdzie przekształca się w impuls elektryczny. Impuls ten drogą nerwową trafia do ośrodków słuchowych w korze mózgowej, gdzie dochodzi do interpretacji i rozumienia sygnału dźwiękowego.

Każda część ucha odgrywa istotną rolę w przekazywaniu informacji akustycznych do mózgu. Ubytek słuchu jest wynikiem uszkodzenia jednej lub kilku części ucha zewnętrznego, środkowego lub wewnętrznego. W lepszym zrozumieniu istoty ubytku słuchu pomaga znajomość budowy anatomicznej ucha oraz zasady, na której opiera się słyszenie

Materiał z : Janczewski G. [red.], Otorynolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2005

Skip to content