Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku pełniąca funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Pułtuskim, w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, organizuje bezpłatne konsultacje dla dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia w formie:

  • konsultacji lekarza neurologa dziecięcego,
  • konsultacji lekarza psychiatry dziecięcego,

oraz udziela rodzicom bezpośredniej specjalistycznej informacji dotyczącej rozwoju dziecka , jego ewentualnych zaburzeń rozwojowych i możliwych form pomocy interdyscyplinarnej:

  • Punkt Konsultacyjny dla Rodziców (pedagog, psycholog, logopeda).

Zapisów i szczegółowych informacji udzielają pracownicy Poradni:

  • poniedziałek- czwartek w godz. 8:00 – 17:00;
  • piątek w godz. 8.00 – 16.00;

tel. 23-692 55 91.


W ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
Poradnia prowadzi zapisy na:
1. Zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
1) Terapia EEG Biofeedback
2) Terapia Metodą Kids’ Skills – Dam Radę!
3) Terapia psychologiczna
4) Terapia neurologopedyczna
5) Terapia surdologopedyczna
6) Terapia logopedyczna
7) Terapia pedagogiczna
8) Terapia integracji sensorycznej
9) Rehabilitacja dzieci
10) Fizjoterapia
11) Terapia ręki
12) Trening Umiejętności Społecznych.

Wszystkie zajęcia dla dzieci organizowane są bezpłatnie.
2. Konsultacje i porady dla rodziców, w tym:
1) Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3) Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) Zapewnienie konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Wszystkie formy wsparcia dla rodziców organizowane są bezpłatnie.

3. Poradnia prowadzi również zapisy na konsultacje specjalistyczne:
1) psychologiczne,
2) pedagogiczne,
3) logopedyczne,
4) medyczne – lekarz neurolog dziecięcy

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy poradni, którzy prowadzą równocześnie zapisy na proponowane formy pomocy oraz dyrektor Poradni:
poniedziałek – czwartek w godz. 8:00 – 17:00;
piątek w godz. 8.00 – 16.00;
tel. 23 692 55 91,

Skip to content