Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku
 • Kolejne spotkanie za nami – relacja fotograficzna ze spotkania grupy wsparcia w dniu 16.02.2024 r.

  Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu tak licznej grupy psychologów i pedagogów szkolnych. O terminie kolejnego spotkania poinformujemy wkrótce. Zespół PracownikówPoradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

  Kolejne spotkanie za nami – relacja fotograficzna ze spotkania grupy wsparcia w dniu 16.02.2024 r.
 • Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych

  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku wraz z pracownikami zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych, które odbędzie się 16 lutego 2024r., początek spotkania o godzinie 8.30. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu oraz podanie liczby osób chętnych. Z poważaniemKrzysztof Kurpiewski

 • Pułtuski Finał WOŚP

  Pułtuski Finał WOŚP
 • Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych – podsumowanie

  15 grudnia 2023r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych, w którym udział wzięło 21 osób reprezentujących 17 szkół/placówek. Podczas spotkania omówione zostały bieżące problemy dydaktyczno-wychowawcze, wskazania CKE oraz proces konsultacyjno-diagnostyczny prowadzony przez pracowników Poradni. Uczestnikom zostały przekazane materiały dotyczące procesu związanego z wydawaniem orzeczeń przez Zespół Orzekający PP-P. Orzeczenia: Kształcenie specjalne ze względu na: Diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna + opinia ze szkoły/przedszkola…

 • Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych

  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku wraz z pracownikami zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych, które odbędzie się 15 grudnia 2023 r. o godzinie 8.30.Proszę o oddelegowanie psychologa/pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela.Podczas spotkania zostanie omówiony harmonogram pracy diagnostyczno-konsultacyjnej w okresie od stycznia 2024r. oraz bieżące trudności w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach. Serdecznie zapraszam. Z poważaniemKrzysztof Kurpiewski

 • Telefony zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych

  Telefony zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzypotrzebują pomocy. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi. Załączone telefony gwarantują szybki dostęp…

  Telefony zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych
Skip to content